Turanci

Turanci mp3 Sound


English Lessons In Hausa Part 1(Darussan Turanci A Harshen Hausa)

English Lessons In Hausa Part 1(Darussan Turanci A Harshen Hausa)

3 Shines TV Duration: 5.29

KOYON TURANCI A SAUKAKE  1

KOYON TURANCI A SAUKAKE 1

MAHMUDA SHEHU ENGLISH AC Duration: 14.45

Koyi Kafin Ka Yi Barci - Turanci (Dan Yaren)  - Tare Da Kiɗa

Koyi Kafin Ka Yi Barci - Turanci (Dan Yaren) - Tare Da Kiɗa

Learning Phrases With Ch Duration: 8.15.56

English Lessons In Hausa Part 2  (Darusan Turanci A Harshen Hausa)

English Lessons In Hausa Part 2 (Darusan Turanci A Harshen Hausa)

3 Shines TV Duration: 4.47

Hanyoyin Da Zakayi Godiya A Turanci. Don't Say Thank You_20 Ways To Say Thank You

Hanyoyin Da Zakayi Godiya A Turanci. Don't Say Thank You_20 Ways To Say Thank You

KOYON TURANCI Duration: 14.12

(Zazzafan Comedy) Fassarar Turanci!  YA'U Da AUDI Sun Yiwa Wasu Turawa Fassarar Turanci A Juye!

(Zazzafan Comedy) Fassarar Turanci! YA'U Da AUDI Sun Yiwa Wasu Turawa Fassarar Turanci A Juye!

Taba Ka Lashe TV Duration: 5.10

English Lessons In Hausa Part 08 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

English Lessons In Hausa Part 08 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

3 Shines TV Duration: 5.13

English Lessons In Hausa Part 03 (Darussan Turanci A Harshen Hausa)

English Lessons In Hausa Part 03 (Darussan Turanci A Harshen Hausa)

3 Shines TV Duration: 4.24

English Lessons In Hausa Part 05 (Darussan Turanci A Harshen Hausa)

English Lessons In Hausa Part 05 (Darussan Turanci A Harshen Hausa)

3 Shines TV Duration: 4.43

English Lessons In Hausa Part 23 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

English Lessons In Hausa Part 23 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

3 Shines TV Duration: 6.13

English Lessons In Hausa Part 18 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

English Lessons In Hausa Part 18 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

3 Shines TV Duration: 6.36

English Lessons In Hausa Part 07 ( Darussan Turanci A Harshen Hausa)

English Lessons In Hausa Part 07 ( Darussan Turanci A Harshen Hausa)

3 Shines TV Duration: 5.28

English Lessons In Hausa Part 09 (Darussan Turanci A Harshen Hausa)

English Lessons In Hausa Part 09 (Darussan Turanci A Harshen Hausa)

3 Shines TV Duration: 4.25

English Lessons In Hausa Part 21 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

English Lessons In Hausa Part 21 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

3 Shines TV Duration: 10.06

English Lessons In Hausa Part 13 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

English Lessons In Hausa Part 13 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

3 Shines TV Duration: 5.20

English Lessons In Hausa Part 16 (Darussan Turanci A Harshen Hausa)

English Lessons In Hausa Part 16 (Darussan Turanci A Harshen Hausa)

3 Shines TV Duration: 5.32

English Lessons In Hausa Part 17 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

English Lessons In Hausa Part 17 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

3 Shines TV Duration: 10.02

English Lessons In Hausa Part 06 (Darussan Turanci A Harshen Hausa)

English Lessons In Hausa Part 06 (Darussan Turanci A Harshen Hausa)

3 Shines TV Duration: 4.05

English Lessons In Hausa Part 11 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

English Lessons In Hausa Part 11 (Darussan Turanci A Harshen Hausa).

3 Shines TV Duration: 13.17