Parhte Raho Namaz Ye Qole Rasool Hai(New)-KALEEM SARWAR [Islamic Songs Series]

Parhte Raho Namaz Ye Qole Rasool Hai(New)-KALEEM SARWAR [Islamic Songs Series]

Title: Parhte Raho Namaz Ye Qole Rasool Hai(New)-KALEEM SARWAR [Islamic Songs Series]

Channel: Dawat Ilallah

File Name: Parhte Raho Namaz Ye Qole Rasool Hai New -KALEEM SARWAR Islamic Songs Series.mp3

Duration: 12:23

Size: 17.01 MB

Bitrate: 192 Kbps